பட்டதாரி, முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தேவை. - ஆசிரியர் மலர்

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

பட்டதாரி, முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர்கள் தேவை.

 Start a New Future with the Leader |Sri Chaitanya School Techno Curriculum The Right Mentor for IIT, JEE, Medical & Olympiod • 

Vice Principal PG with minimum 55% of marks, 5 years teaching experience. 

• Pre Primary & Primary Co-ordinators PG Graduates with MTT/NTT/Dip. ECE. Min. 3 years experience in organizing educational academic program. Ability to lead the toam.

 Pre Primary Teachers Graduates with MTTINTT/Dip. ECE with 2 years experience. • Primary Teachers PG/ Graduates with B.Ed., Migigym-Mixperience. 

• High School Teachers Maths. Biology. Physics, Chemistry and Social Studies. PG / Graduates with B.Ed., Min. 2 years experience. 

• Activity Teachers Computer, Yoga, Karate, Dramatics & Theater, Dance, Music, Art & Craft and PET with min. 2 years experience. 

• Language Teachers English, Tamil, Hindi, PG/ Graduates with B.Ed. Min. 2 years experience. Specialized Teachers IIT, Medical. Olympiad Foundation to teach Math, Physics & Chemistry, PG/ Graduates with B.Ed, min. 2 years experience. 

• Counsellors & Soft Skill Trainers PG/ Graduates in Guidance & Counselling with min. 2 years experience. Receptionist, DTP & PRM Female candidates. 

Any Degree with computer knowledge & good communication skills Walk In interview with original certificates from 08.03.2021 to 14.03.2021 between 9.00 am - 3.00 pm 

SRI CHAITANYA TECHNO SCHOOL No.537, 

Vivekananda Nagar, College Road, 

Tirupur 641 603 

Contact : 73977 53711, 73975 52703 / 04

IMG_20210307_130337

IMG_20210307_130411

IMG_20210307_130437

IMG_20210307_130505

IMG_20210307_130523IMG_20210307_130622

IMG_20210307_130647

IMG_20210307_130711

IMG_20210307_130749

No comments:

Post a Comment