அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் (Safety and Security) இணைய வழி பயிற்சி (Online training for all HM, PGT, BT and SGT) - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள். - ஆசிரியர் மலர்

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

அனைத்து ஆசிரியர்களுக்கும் (Safety and Security) இணைய வழி பயிற்சி (Online training for all HM, PGT, BT and SGT) - மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள்.

 


குழந்தைகள் ஆரோக்கியம் மற்றும் பாதுகாப்பு (Safety and Security) தொடர்பாக ஒருநாள் இணைய வழி பயிற்சி  (Online training for all HM, PGT, BT and SGT) - ஒருங்கிணைந்த பள்ளிக் கல்வி மாநிலத் திட்ட இயக்குநரின் செயல்முறைகள் ந.க.எண்: 539/ C6/ SS/ 2020, நாள்: 15-12-2020.


IMG-20201215-WA0028

IMG-20201215-WA0029

No comments:

Post a Comment