நிரந்தர பணி முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் தேவை - Asiriyar Malar

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

நிரந்தர பணி முதுகலை பட்டதாரி ஆசிரியர் தேவை

 
செய்யது அம்மாள் மேல்நிலைப்பள்ளி , கேணிக்கரை . வெளிப்பட்டினம் அஞ்சல் , இராமநாதபுரம் - 623 504 

ஆசிரியர்கள் தேவை

 நிரந்தரப் பணியிடம் 

முதுகலைப்பட்டதாரி 

ஆசிரியர் M.A. , ( Arabic ) B.Ed. 

நிர்வாகப் பணியிடம் 

முதுகலைப்பட்டதாரி ஆசிரியர் 

தமிழ் M.A. , B.Ed . , 

முதுகலைப்பட்டதாரி ஆசிரியர் 

ஆங்கிலம் M.A. , B.Ed . 

முதுகலைப்பட்டதாரி ஆசிரியர் 

வணிகவியல் M.Com . , B.Ed . , 

முதுகலைப்பட்டதாரி ஆசிரியர் பொருளியல் M.A. , B.Ed . , 

முதுகலைப்பட்டதாரி ஆசிரியர் 

கணினி அறிவியல் M.Sc. , B.Ed . , 

முதுகலைப்பட்டதாரி ஆசிரியர் தாவரவியல் M.Sc. , B.Ed . , 

இளநிலை உதவியாளர் Clerk  1 

No comments:

Post a Comment