உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு Online வகுப்பிற்கு Smartphone தருவதற்கு முன்பு (Google browse, YouTube search and playstore safety) போன்றவை பயன்படுத்தும் போது ஆபாசபடங்கள் குறுக்கிடுவதை தடுக்க சில tips - Asiriyar Malar

Breaking

.

1

Post Top Ad

தொடர்புக்கு -asiriyarmalar.com@gmail.com

WhatsApp-8124252459

உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு Online வகுப்பிற்கு Smartphone தருவதற்கு முன்பு (Google browse, YouTube search and playstore safety) போன்றவை பயன்படுத்தும் போது ஆபாசபடங்கள் குறுக்கிடுவதை தடுக்க சில tips

உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு Online வகுப்பிற்கு Smartphone தருவதற்கு முன்பு (Google browse, YouTube search and playstore safety) போன்றவை பயன்படுத்தும் போது ஆபாசபடங்கள் குறுக்கிடுவதை தடுக்க சில tips


உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு Online வகுப்பிற்கு Smartphone தருவதற்குமுன்பு
(Google browse, YouTube search and playstore safety)
போன்றவை பயன்படுத்தும் போதுஆபாசபடங்கள் குறுக்கிடுவதை தடுக்கசில Settings enable செய்து தரவும்.

Click here

No comments:

Post a comment