ந.க.எண்.57/2020/அ5 (வளர்ச்சி) நாள்-10.05.2020 மூன்று ஆண்டுகள் ‌ஒரே இடத்தில் பணிபுரியும் ஊராட்சி செயலாளர்கள் இடமாற்றம் செய்தல் சார்ந்த செயல் முறைகள் வெளியீடு - Asiriyar Malar

Breaking

.

1

Post Top Ad

ந.க.எண்.57/2020/அ5 (வளர்ச்சி) நாள்-10.05.2020 மூன்று ஆண்டுகள் ‌ஒரே இடத்தில் பணிபுரியும் ஊராட்சி செயலாளர்கள் இடமாற்றம் செய்தல் சார்ந்த செயல் முறைகள் வெளியீடுNo comments:

Post a comment